/

แนะนำบริษัทเซกิซุย

บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในรูปแบบ B to B ดำเนินการเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ มีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน อีกทั้งยังมีผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สินค้าอีกด้วย
สินค้า
สารเคมีพิเศษ
สินค้า
ระบบสาธารณูปโภค
สินค้า
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
สินค้า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สารเคมีพิเศษ
ระบบสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
1
1
1
1