เทปสองหน้าที่มีสาร VOC น้อยเป็นพิเศษ
เป็นสินค้าที่พัฒนามาจาก #5782 พัฒนาเพื่อลดสาร VOC ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและระบบทางเดินหายใจเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2000 mg แต่ #5782 LSV มีสาร VOC เพียง 150 mg เท่านั้น อีกทั้งยังมีความติดทนมากกว่าเทปทั่วไปอีกด้วย

คุณสมบัติ
ของสินค้า

01
มีสาร VOC หลงเหลืออยู่น้อยมาก
02
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้
03
สามารถติดทนได้โดยเฉพาะพื้นผิวที่เป็น โอเลฟีน
ติดทนได้ในหลากหลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่เป็น โอเลฟีน เช่น PP, PE เป็นต้น
04
ตัวเทปปลอดจากสารอินทรีย์ที่จะทำลายสุขภาพ 13 ชนิด
ซึ่งได้แก่ Formaldehyde, Toluene, Xylene, Chlorpyrifos, P-dichlorobenzene, Ethylbenzene, Styrene, Dibutyl phthalate, Diethylhexyl phthalate, Tetradecane, Diazinon, Acetaldehyde และ Fenobucarb

ดาวน์โหลด TDS

DOWNLOAD FILE PDF
03
/04
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
CLICK TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
เทปกาวสองหน้า #5782
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
สินค้า
#5782 LSV
VIEW PROJECT