เทปกาวสองหน้า #5782

เทปกาวสองหน้า #5782

เทปยอดนิยมที่ใช้ใน Interior ของรถยนต์
เป็นสินค้าที่พัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้ เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2000 mg แต่ #5782 มีสาร VOC เพียงครึ่งเท่านั้น อีกทั้งยังมีความติดทนมากกว่าเทปทั่วไปอีกด้วย

คุณสมบัติ
ของสินค้า

01
มีสาร VOC หลงเหลืออยู่น้อย
เมื่อเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วจะมีสารอินทรีย์ที่นอกจากจะทำลายสุขภาพแล้วยังมีกลิ่นแรง หลงเหลืออยู่ในปริมาณน้อย
02
สามารถติดทนแม้ในพื้นผิวที่มีอุณหภูมิเย็น
03
สามารถติดทนได้โดยเฉพาะพื้นผิวที่เป็น โอเลฟีน
ติดทนได้ในหลากหลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่เป็น โอเลฟีน เช่น PP, PE เป็นต้น
04
ตัวเทปปลอดจากสารอินทรีย์ที่จะทำลายสุขภาพ 13 ชนิด
ซึ่งได้แก่ Formaldehyde, Toluene, Xylene, Chlorpyrifos, P-dichlorobenzene, Ethylbenzene, Styrene, Dibutyl phthalate, Diethylhexyl phthalate, Tetradecane, Diazinon, Acetaldehyde และ Fenobucarb
05
มีความหนาน้อยกว่า #5782 LSV

ดาวน์โหลด TDS

DOWNLOAD FILE PDF
03
/04
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
CLICK TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
#5782 LSV
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
สินค้า
เทปกาวสองหน้า #5782
VIEW PROJECT