Cross-Wave สินค้าที่ช่วยในเรื่องการป้องกันน้ำท่วม และการกักเก็บน้ำใต้ดิน
เป็นอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้กักเก็บน้ำฝนใต้ดิน ใช้ป้องกันน้ำท่วม ที่เริ่มผลิตในปี 1993 โดยได้ใช้ในโครงการมากกว่า 3,800 โครงการ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บกว่า 1,000,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้กันแพร่หลายอย่างมั่นคงและปลอดภัย เป็นวิธีที่ประหยัดในการกักเก็บน้ำฝน อีกทั้งยังมีการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง จึงเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

คุณสมบัติ
ของสินค้า

01
มีช่องว่างสูงมีพื้นที่มาก
เนื่องจากวางสลับกัน 90 องศา และวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ลดปริมาณการขุดดินอีกทั้งยังมีปริมาตรกักเก็บสูงในพื้นที่จำกัดเนื่องจากมีการขุดดินน้อย ดังนั้นจึงลดขั้นตอนต่อไป
02
ลดเวลา
สามารถติดตั้งได้ด้วยมือ ไม่มีเวลาเซตตัวเมื่อเทียบกับคอนกรีตและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับการใช้คอนกรีต
03
รับน้ำหนักและแรงต้านได้ดี
สามารถรองรับรถบรรทุกน้ำหนัก 25 ตัน ในแนวดิ่งได้โดยติดตั้งลึก 4-6 เมตร
04
ติดตั้งได้ง่าย
ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุประสานในการประกอบติดตั้งได้รวดเร็ว
05
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้วัสดุรีไซเคิล พอลิโพรพิลีน ซึ่งเป็นฉนวนกันน้ำและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ปนเปื้อนในน้ำ
06
ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย
สามารถวางซ้อนกันในทางเดียวเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บที่หน้างาน

ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า

DOWNLOAD FILE PDF
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
CLICK TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
Modified Silicone
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
สินค้า
Cross-Wave