เป็นวัสดุทนไฟที่ผลิตโดยเทคโนโลยีของเซกิซุยเคมิคอล ซึ่งมีขนาดบางต่างกับวัสดุทนไฟทั่วไป
หากมีความร้อนจากไฟจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขยายตัวเพื่อทำหน้าที่ป้องกันไฟอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในสภาพปกติ ผลิตภัณฑ์จะเป็นแผ่นบางติดกับเทป ซึ่งง่ายต่อการงอและการตัด นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กับวัสดุที่แคบและเล็กได้

คุณสมบัติ
ของสินค้า

01
สามารถขยายตัวได้
วัสดุชนิดนี้จะไม่ขยายตัวที่อุณหภูมิปรกติ แต่จะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนมากกว่า 200องศา โดยจะขยาย 5-40เท่าจากขนาดเดิมเพื่อขยายตัวเป็นถ่านทนไฟ ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันไฟอย่างดีเยี่ยม ตามมาตรฐาน ISO834 ที่กำหนดให้สามารถทนไฟได้สองชั่วโมง
02
ใช้งานง่าย
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความบางและสามารถงอหรือตัดได้โดยง่าย สามารถใช้ได้ในที่ที่แคบและเล็กได้
03
ยึดติดได้ง่าย
มีคุณสมบัติในการยึดติดกับวัสดุอื่นซึ่งแข็งแรงและยืดหยุ่น
04
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้วัสดุที่ไม่มีสารHalogen จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการปล่อยก๊าซพิษ อีกทั้งเมื่อเป็นฉนวนแล้ว ยังไม่เป็นผง ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ดาวน์โหลด TDS

DOWNLOAD FILE PDF
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
CLICK TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
Cross-Wave
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
สินค้า
Fi-Block