Modified Silicone

Modified Silicone

ซีแลนท์ที่มีคุณภาพสูงมากกว่าซิลิโคนทั่วไป
ทนต่อทุกสภาพอากาศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีสาร VOC ต่ำ ไม่มีสาร Iso-cyanate และมีกลิ่นน้อย นอกจากนั้น Modified Silicone เป็นเนื้อเดียวจึงไม่ต้องผสมกับสารอื่นในการใช้งาน ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

คุณสมบัติ
ของสินค้า

01
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลิ่นน้อย, VOCต่ำ, ไม่มีสาร Iso-cyanate
02
เป็นเนื้อเดียว
ไม่จำเป็นต้องผสมกับสารชนิดอื่น ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
03
ใช้งานได้เป็นเวลานาน
ความทนทานสูง, ทนทานต่อสภาพอากาศสูง, มีมลพิษต่ำ
04
มีความสามารถยึดติดกับวัสดุที่หลากหลาย
อย่างเช่น โฟม อลูมิเนียม กระจก ซีเมนท์ และ หินอ่อน เป็นต้น
05
มีความยืดหยุ่นสูง
ด้วยฟิล์มยืดหยุ่นที่มีคุณสมบัติคล้ายยาง ทำให้มีความทนทานดีเยี่ยม
06
สีไม่ตกไม่มีฟองอากาศ
เพราะไม่มีน้ำมัน เนื่องจากการกระจายตัวของน้ำมันในซิลิโคนเป็นสาเหตุที่ทำให้สีตก

ดาวน์โหลด TDS

DOWNLOAD FILE PDF
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
CLICK TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
Fi-Block
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
สินค้า
Modified Silicone