เทปยอดนิยมที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
เป็นสินค้าที่พัฒนามาเพื่อใช้ในงานติดถาวร สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิวและมีความทนทานสูง นิยมใช้ในงานติดตราของเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติ
ของสินค้า

01
สามารถติดทนในพื้นผิวที่ไม่เรียบ
02
สามารถติดทนแม้กระทั่งพื้นผิวที่ติดได้ยาก เช่น PP plate เป็นต้น
03
ทนต่ออุณหภูมิและอากาศจึงทำให้สามารถใช้งานได้นาน
04
เหมาะกับกระบวนการ Punching

ดาวน์โหลด TDS

DOWNLOAD FILE PDF
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
CLICK TO EXPLORE THE NEXT PRODUCTCLICK TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
#5200 Series
SCROLL TO EXPLORE THE NEXT PRODUCT
สินค้า
#5748