ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • กิจกรรมปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล

กิจกรรมปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล

04 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล ที่หาดเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ

กิจกรรมปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล ที่หาดเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

Shared :