ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • ทาสีซ่อมแซมสีรั้วไม้ให้โรงเรียนวัดมาบชลูด

ทาสีซ่อมแซมสีรั้วไม้ให้โรงเรียนวัดมาบชลูด

20 มิถุนายน 2561

ทาสีซ่อมแซมสีรั้วไม้ให้โรงเรียนวัดมาบชลูด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากโรงงานเพียง 5km เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้แก่เด็กนักเรียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

Shared :