ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล สัตหีบ

ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล สัตหีบ

06 ตุลาคม 2561

ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล สัตหีบ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ่อเต่าทะเลให้มีความสะอาด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

Shared :