ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดตากวน

บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดตากวน

18 พฤษภาคม 2563
บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดตากวน เพื่อนำไปทำโรงทานเพื่อช่วยเหลือชุมชนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดตากวน เพื่อนำไปทำโรงทานเพื่อช่วยเหลือชุมชนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

Shared :