ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น

สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น

08 มกราคม 2563
สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นโดยการนิคมฯ และ ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนำน้องๆเล่นเกมส์ตามฐานต่างๆ

สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นโดยการนิคมฯ และ ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนำน้องๆเล่นเกมส์ตามฐานต่างๆ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

Shared :