ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล เก็บขยะริมหาดน้ำริน หาดพยูน หาดพลา จังหวัดระยอง

เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล เก็บขยะริมหาดน้ำริน หาดพยูน หาดพลา จังหวัดระยอง

15 กันยายน 2561
เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล เก็บขยะริมหาดน้ำริน หาดพยูน หาดพลา จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 10km เพื่อทำความสะอาดชายหาดบริเวณใกล้เคียงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561

เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล เก็บขยะริมหาดน้ำริน หาดพยูน หาดพลา จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 10km เพื่อทำความสะอาดชายหาดบริเวณใกล้เคียงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561

Shared :