ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล

เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล

21 กันยายน 2562
เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล เก็บขยะริมหาดน้ำริน หาดพยูน หาดพลา จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 10km เพื่อทำความสะอาดชายหาดบริเวณใกล้เคียง

เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายหาดสากล เก็บขยะริมหาดน้ำริน หาดพยูน หาดพลา จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 10km เพื่อทำความสะอาดชายหาดบริเวณใกล้เคียงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

Shared :